Tato doména je na prodej
Topo Czech

GPS mapy Garmin Topo Czech

Atlas turistických GPS map Topo Czech

TOPO CZECH PRO 2012 LifeTime

Služba Lifetime je doživotní záruka na aktualizaci mapy České republiky TOPO Czech. Uživatelé této mapy si budou moci zakoupením a aktivací této služby pravidelně bezplatně stahovat a obnovovat mapu TOPO Czech pro svůj přístroj.

Podmínky užití
• Licence je použitelná pouze na jeden navigační přístroj Garmin.
• Licence je nepřenosná, nelze ji přeregistrovat na jiný přístroj.
• Služba doživotní záruky platí pouze pro produkt TOPO Czech PRO.
• Licence je omezena dobou životnosti navigačního přístroje nebo dobou existence produktu TOPO Czech PRO.



Součástí instalačního CD Topo Czech je i mapové prostředí MapSource (verze 6.15.6), které slouží pro přenos mapových sad, tras a bodů mezi navigací a počítačem. Na CD jsou také podrobné manuály k instalaci a odkaz na on-line registraci. Navigace po silnicích zahrnuje data z konceu roku 2009 (zejména nové obchvaty měst a úseky dálnic). Mapa je jednolicenční, tzn. že zakoupené CD lze registrovat pouze na jeden GPS přístroj. Mapová licence Topo Czech je nepřenosná, nelze tedy v případě zakoupení nového přístroje provést změnu registrace ze starého na nový přístroj.






TOPO Czech 3.1 PRO

TOPO Czech 3 PRO Nová verze turistické mapy České republiky nese označení Topo Czech 3.1 a uživatelům navigací Garmin přináší řadu zpřesnění a nových detailů především v místech mimo silnice, které nejsou zmapovány běžnými mapami pro automobilové navigace. Topo Czech 3.1 je určena pro většinu navigačních přístrojů značky Garmin. Kromě nejrozšířenějších automobilových navigací nachází však své využití také u stále populárnějších turistických navigací nebo GPS sportesterů.

Součástí instalačního CD Topo Czech je i mapové prostředí MapSource (verze 6.15.6), které slouží pro přenos mapových sad, tras a bodů mezi navigací a počítačem. Na CD jsou také podrobné manuály k instalaci a odkaz na on-line registraci. Navigace po silnicích zahrnuje data z konceu roku 2009 (zejména nové obchvaty měst a úseky dálnic). Mapa je jednolicenční, tzn. že zakoupené CD lze registrovat pouze na jeden GPS přístroj. Mapová licence Topo Czech je nepřenosná, nelze tedy v případě zakoupení nového přístroje provést změnu registrace ze starého na nový přístroj.

TOPO Czech 3.1 PRO - novinky a zlepšení

• Komunikace: stav k prosinci 2008.
• Plochy budov.
• Zahraniční pás - rozšíření mapy o mapovou situaci 2 km za státní hranice, zákres zahrnuje mapové prvky v detailu od 1:50 000 po 1:10 000.
• Louky a pastviny – více jak 165.000 ploch s trvalými travními porosty
• Liniová vegetace – přes 310.000 prvků, jedná se o orientačně významnou vrstvu alejí a pásu vegetace.
• Osamělý strom, malý lesík – rovněž významný orientační prvek v krajině, celkem 43.000 ploch.
• Vrcholy – zcela přepracovaná vrstva plně korespondující s vrstevnicovou sítí výškopisu, celkem 12.500 objektů.
• Terénní stupeň - patří sem komunikační zářezy, náspy, vyšší břehy a meze. Více než 1,1 milionu prvků.
• Kostely - původní bodová vrstva z méně přesného díla 1:50 000 byla nahrazena přesnými body a polygony, cca 4 800 prvků.
• Turistické značky - zpřesnění průběhu a odsazení od příslušných komunikací, doplněn a aktualizován stav cca k roku 2008.
• Cyklotrasy - zpřesnění průběhu a odsazení od příslušných komunikací.
• cestní síť lokálních a nezpěvněných komunikací - výrazné doplnění a aktualizace, přes 85 000 změn. Celkem má vrstva 1 milion úseků.
• Instalace mapy program obsahuje MapSource ve verzi 6.15.6 včetně české lokalizace programu. Základní popis mapy
Mapa TOPO Czech 3 PRO představuje unikátní produkt, který nabízí výhody navigační digitální mapy (automatický výpočet tras, vyhledávání objektů) a tištěné mapy svým detailem a použitými mapovými symboly.
Mapa vznikla spojením turistických a navigačních dat z několika datových zdrojů. Nově je v mapě použita řada predevším polohopisných a topografických prvků ze Státního mapového díla 1:10 000. Tento produkt obsahuje zcela nové datové prvky jako jsou mohyly, kříže, boží muka, porosty a využití půdy (lesy, křoviny, kosodřevina, chmelnice, vinice, parky), kompletní síť elektrického vedení a produktovodů.

Stejně jako ve verzi 2 jsou obarveny sítě turistických značek, cyklotras, naučných stezek a tras s výlety po Tisícovkách. Barevné symboly nezobrazují všechny mapové přístroje z produkce Garminu, zjednodušeně lze řící, ze tuto funkcni nabízejí přístroje od roku výroby 2006 a nověji. Jmenovitě lze uvést např. eTrex Venture Cx, eTrex Legend/Vista Cx, eTrex Legend/Vista HCx, GPSMAP 60 Cx, GPSMAP 60CSx, GPSMAP 76Cx, GPSMAP 76 CSx, přístroje řady StreetPilot c5xx, Nuvi, Zumo, Colorado, Oregon, Edge 605/705, GPSMAP 278 a Garmin Mobile 10.




TOPO Czech 3 PRO

Nová verze TOPO Czech je soubor nejpodrobnějších navigačních turistických map ČR pro navigace Garmin. TOPO Czech 3 PRO je turistická mapa, jejímž základem je Státní mapové dílo ZABAGED 1:10 000 a silniční síť StreetNet firmy CEDA. Datový objem činí 314 MB, mapa je členěna na 24 regionů.

Mapa TOPO Czech 3 PRO představuje unikátní produkt, který nabízí výhody navigační digitální mapy (automatický výpočet trasy, vyhledávání obektů) a tištěné mapy svým detailem a použitými mapovými symboly.
Mapa vznikla spojením turistických a navigačních dat z několika datových zdrojů. Nově je v mapě použita řada predevším polohopisných a topografických prvků ze Státního mapového díla 1:10 000. Tento produkt obsahuje zcela nové datové prvky jako jsou mohyly, kříže, boží muka, porosty a využití půdy (lesy, křoviny, kosodřevina, chmelnice, vinice, parky), kompletní síť elektrického vedení a produktovodů.

Stejně jako ve verzi Topo Czech 2 jsou obarveny sítě turistických značek, cyklotras, naučných stezek a tras s výlety po Tisícovkách. Barevné symboly nezobrazují všechny mapové přístroje z produkce Garminu, zjednodušeně lze řící, ze tuto funkcni nabízejí přístroje od roku výroby 2006 a nověji. Jmenovitě lze uvést např. eTrex Venture Cx, eTrex Legend/Vista Cx, eTrex Legend/Vista HCx, GPSMAP 60 Cx, GPSMAP 60CSx, GPSMAP 76Cx, GPSMAP 76 CSx, přístroje řady StreetPilot c5xx, Nuvi, Zumo, Colorado, Oregon, Edge 605/705, GPSMAP 278 a Garmin Mobile 10.

Mapa obsahuje tyto mapové prvky:

• sídla a části sídel (20.000 bodů),
• body zájmu ve více jak 50 kategoriích (např. bankomaty, památky, restaurace, objekty čs. opevnění, turistická známková místa, sport),
• výškové kóty (65.000 bodů),
• bodové objekty jako jsou komíny, sila, vodojemy, boží muka, pomník, apod.,více jak 200.000 těchto objektů,
• síť komunikací - dálnice, silnice I.-III. třídy, zpevněné asfaltky, ulice ve městech a místní komunikace v obcích, lesní a polní cesty, pěšiny (přes 2.800 000 úseků !),
• železnice a železniční vlečky,
• kompletní síť elektrického napětí a produktovodů,
• vodní toky, potoky,
• vrstevnice s krokem 10 metrů, liniové tvary roklí, plochy skalních útvarů,
• turistické značky, cyklotrasy, naučné stezky,
• doporučené výlety po Tisícovkách (vrcholech s nadmořskou výškou nad 1000 metrů),
• plochy sídel a u velkých měst plochy nákupních, univerzitních a dalších oblastí,
• plochy lesů křovin, luk, liniové vegetace, osamělých stromů, zahrad a parků, chmelnice, vinice a další polochy s tematikou využití půdy,
• plochy antropogenních objektů, jako jsou haldy, průmyslové areály, ruiny, apod.,
• vodní plochy-vodní nádrže, jezera, rybníky a malé nepopsané vodní plochy,
• digitální model terénu (použit pro stínování v programu MapSource).


TOPO Czech 3 PRO

TOPO Czech 2

TOPO Czech 2 TOPO Czech 2 je kompletně přepracovaná turistická mapa, jejímž základem je nově Státní mapové dílo ZABAGED 1:10 000 a silniční síť StreetNet firmy CEDA. Datový objem činí 126 MB, členění mapy je změněno na 24 regionů. Průměrná velikost regionu je 5 MB (nejvíce 7.4 MB, nejméně 1.8 MB), proto je pro starší přístroje s malou pevnou pamětí či černobílým displejem vhodnější použít mapu TOPO 50 v4.

TOPO Czech 2 Mapa TOPO Czech 2 vznikla spojením turistických a navigačních dat z několika datových zdrojů. Nově je v mapě použita řada predevším polohopisných a topografických prvků ze Státního mapového díla 1:10 000, které mapu ve verzi 2 posunlo v detailu a přenosti výrazně vpřed. Hustota zobrazovaných prvků odpovídá přibližně měřítku 1:25 000. Součástí instalačního CD je i mapové prostředí MapSource (verze 6.13.5), které slouží pro přenos mapových sad, tras a bodů mezi navigací a počítačem. Na CD jsou také podrobné manuály k instalaci a odkaz na on-line registraci. Mapa je jednolicenční, tzn. že zakoupené CD lze registrovat pouze na jeden GPS přístroj. Mapová licence je nepřenosná, nelze tedy v případě zakoupení nového přístroje provést změnu registrace ze starého na nový přístroj.

TOPO Czech 2 PRO

TOPO Czech 2 PRO Nástupce a podstatné vylepšení nejrozšířenější mapy TOPO Czech v 1.20, která je určena pro novější barevné mapové přístroje Garmin (např. Nuvi, Zumo, GPSMAP60CSx, eTrex Vista Cx/Legend Cx, Colorado, Oregon, Edge 605/705 apod.). TOPO Czech 2 PRO je kompletně přepracovaná turistická mapa, jejímž základem je nově Státní mapové dílo ZABAGED 1:10 000 a silniční síť StreetNet firmy CEDA. Datový objem činí 196 MB, mapa je členěna na 24 regionů. Průměrná velikost regionu je 8 MB (nejvíce 12.4 MB, nejméně 2.5 MB), proto se mapa příliš nehodí pro starší přístroje s omezenou pevnou pamětí. Součástí instalačního CD je i mapové prostředí MapSource (verze 6.13.5), které slouží pro přenos mapových sad, tras a bodů mezi navigací a počítačem. Na CD jsou také podrobné manuály k instalaci a odkaz na on-line registraci. Navigace po silnicích zahrnuje data z počátku roku 2008 (zejména nové obchvaty měst a úseky dálnic). Mapa Topo Czech 2 je jednolicenční, tzn. že zakoupené CD lze registrovat pouze na jeden GPS přístroj. Mapová licence je nepřenosná, nelze tedy v případě zakoupení nového přístroje provést změnu registrace ze starého na nový přístroj.


TOPO 50 v4

TOPO 50 v4 TOPO 50 v4 je kompletně přepracovaná turistická mapa, jejímž základem je nově Státní mapové dílo ZABAGED 1:10 000 a silniční síť StreetNet firmy CEDA. Datový objem činí 89 MB (bez navigačních atributů 72 MB), zachováno je členění na 76 regionů (okresy, pouze Brno-město a Brno-venkov sloučeny). Průměrná velikost regionu 1 MB (nejvíce 1.7 MB, nejméně 0.3 MB) umožňuje nahrát do přístroje eTrex Legend zhruba 5-10 regionů.
Mapa TOPO 50 v4 přináší řadu vylepšení jak po stránce datové, tak po stránce optimalizace rychlosti zobrazení a použití symbolu pro starší mapové GPS Garmin s pomalejším procesorem a černobílým displejem.

Nové funkce oproti TOPO 50 v3/v3.1

Nový, zpřesněný a doplněný zákres silniční a uliční sítě v ČR, stav k začátku roku 2008.
Cesty – kompletně nová vrstva z mapy 1:10 000 (oproti 1:50 000), hustota cestní sítě je nyní 5x větší (800000 úseků), výrazné zvýšení přesnosti na cca 10 m (z původních 50 m).
Vodstvo – kompletně nová vrstva z mapy 1:10 000, výrazné zpřesnění a zahuštění vrstvy drobných vodních toků a ploch.
Lesy – kompletně nová vrstva z mapy 1:10 000, zpřesnění hranic porostů a doplnění menších celků.
Turistické trasy – zpřesnění průběhu na cca 60 % území ČR, včetně aktualizace na stav z konce roku 2006, v obslužném programu MapSource se zobrazují reálnými barvami.
Výškopis – původní vrstevnice z hrubého digitálního modelu vyměněny za skutečné z mapy 1:10 000, jsou výrazně přesnější a podrobnější, interval 20 m zachován.
Kvalitnější a doplněná data pro routing – jednosměrky, mimoúrovňové křižovatky, pěší zóny, neprůjezdné komunikace včetně přikázaných směrů jízdy, zákazů vjezdu a odbočení.
Vylepšená funkce routingu s podporou výpočtu trasy především po hlavních komunikacích (platí pro algoritmus výpočtu „Rychlejší trasa“) a odstranění některých chyb v algoritmu.
Body zájmu POI – zpřesnění a doplnění na celkový počet cca 50 000, celkem přidáno více jak 5.000 nových POI.
Místní komunikace – doplnění a zpřesnění geometrie v menších sídlech.
Železnice - doplnění některých železničních vleček.
Přesnější a podrobnější rozdělení ostatních ploch (hřiště, sídla, průmyslové areály…).
Nová instalace mapy s plnou lokalizací do češtiny.
Instalace včetně aktuální verze programu MapSource 6.13.5 s českým ovládáním.


TOPO Czech v1.20

TOPO Czech v1.20 Mapa přináší řadu vylepšení jak po stránce datové, tak po stránce funkční. Nejvýraznější změnou je přidání silničních a uličních dat s podporou autonavigace, vrstva cyklotras a stínování reliéfu. Pokud si uživatel z instalačního CD mapy zvolí přidání češtiny do programu MapSource, změní se i sada symbolů, kterými je mapa v MapSource vykreslena. Tato sada je bližší zobrazení, které známe z tištěných turistických map.

Doporučené přístroje Garmin


Garmin Colorado 300

eTrex Vista HCx

GPSMAP 60CSx





Popis turistických map

Vektorové turistické mapy České republiky s podporou funkce automatického výpočtu trasy po asfaltových komunikacích, s obarveným turistickým značením (podpora u nových mapových přístrojů vyráběných od r. 2006) a stínování reliéfu v počítači. TOPO Czech Data silniční sítě jsou aktuální k říjnu 2006 (silniční a uliční síť převzata z mapy Atlas CR10R v6). Mapa se instaluje spolu s programem MapSource, na instalačním CD je k dispozici verze 6.12.3 v české lokalizaci. TOPO Czech v1.20 je rozdělena do 76 samostatných mapových regionů, které celkově zabírají 74.5 MB. Pokud by se do přístroje mapa nahrávala bez routingu, pak její velikost činí 54.8 MB. Mapa je jednolicenční, tzn. že zakoupené CD lze registrovat pouze na jeden GPS přístroj. Mapová licence je nepřenosná, nelze tedy v případě zakoupení nového přístroje provést změnu registrace ze starého na nový přístroj.

Mapa vznikla spojením turistických a navigačních dat z mapových produktů TOPO 50 a Atlas CR10R. Mapa umí automaticky výpočíst trasy v silniční a uliční síti z mapy Atlas CR10R a nově vyhledání adresy ve více jak 100 městech v České republice. Krom linií ulic jsou v mapě zakresleny linie turistických značek, cyklotras, vedení velmi vysokého napětí, naučných stezek ve Středočeském kraji a výletů po Tisícovkách. Dále mapa obsahuje stínování reliéfu, takže pohledově působí plasticky a topografie terénu je v ní lépe čitelná. Funkce stínování mapy umožňuje si nechat zobrazit výškový profil trasy. Stínování reliéfu a zobrazení profilu trasy ze stínovaných dat je možné sledovat pouze v počítači, v programu MapSource, nikoli v GPS přístroji.

Nově ve verzi Topo Czech 1.20 jsou obarveny sítě turistických značek, cyklotras, naučných stezek a tras s výlety po Tisícovkách. Barevné symboly nezobrazují všechny mapové přístroje z produkce Garminu, zjednodušeně lze řící, ze tuto funkcni nabízejí přístroje od roku výroby 2006 a nověji. Jmenovitě lze uvést např. eTrex Venture Cx, eTrex Legend Cx, eTrex Vista Cx, GPSMAP 60 Cx, GPSMAP 60CSx, GPSMAP 76Cx, GPSMAP 76 CSx, přístroje řady StreetPilot c5xx, Nuvi, Zumo, GPSMAP 278 a Garmin Mobile 10.




Vybrané kompatibilní přístroje

Garmin

Nové funkce oproti TOPO Czech v1

TOPO Czech obsahuje:


Upozornění: V žádném případě nedoporučujeme provádět download Topo Czech map ze serverů jako Rapidshare.com, Uloz.to, Warcenter atd. Jedná se o nelegální crack verze.

Doporučujeme nejlevnější Topo Czech. Pokud se chystáte na dovolenou, tak Vám doporučujeme All Inclusive Last Minute 2017 zájezdy a přehled cen dovolené Dovolená ceny v celém světě. Dále cestovní kanceláře působící na našem trhu, které jsou členem Asociace cestovních kanceláří. Doporučujeme: A-Egypt.cz, A-Řecko.cz, A-Chorvatsko.cz, 1KanárskéOstrovy, 1Itálie a Chorvatsko last minute.
Tato doména je na prodej
Vaše reklama na webu Topo Czech

Kontakt a reklama: Solution.cz - internetová reklama
© 2008 - 2017 Topo-czech.cz
Všechna práva vyhrazena.